Przedmiot reklamy

W świetle obowiązujących obecnie w Polsce przepisów prawnych zabroniona jest reklama dotycząca następujących produktów:

– napojów alkoholowych o stężeniu powyżej określonego w ustawie (praktycznie obejmuje piwa, wina, wódki, koniaki itp.). Reguluje to Ustawa o wychowaniu w trzeźwości. W praktyce ustawa ta jest obchodzona lub naruszana na dwa sposoby: pierwszy zakłada reklamę browaru, opakowania, producenta, a nie samego napoju (reklama „Czteropaku EB” lub „Browarów Wielkopolskich”). Drugi zakłada świadome jego naruszenie ze zgodą na ewentualne sankcje prawne (reklama piwa „Heweliusz” lub „Żywiec”)

– artykułów o charakterze pornograficznym i usług dotyczących nierządu. Reklama telefonów erotycznych może być w tym kontekście uważana za dyskusyjną. Reklamy agencji towarzyskich, powszechne w wielu dziennikach, stanowią również naruszenie tego przepisu. Niektóre czasopisma i gazety (np. „Gazeta Wyborcza”), nie dopuszczają do druku tego typu ogłoszeń na podstawie wewnętrznych regulaminów

– leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Reklama tego rodzaju leków jest dozwolona wyłącznie w specjalistycznych pismach medycznych, jest zabroniona w mediach.

Od I 01 1995 obowiązuje zakaz reklamy wyrobów tytoniowych w telewizji, radiu oraz w prasie przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Dodatkową regułą jest wymóg umieszczania na reklamie wyrobów tytoniowych informacji o szkodliwości palenia tytoniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>