Prowizje i wydatki na media

Obok prowizji od wydatków na media agencja zazwyczaj będzie pobierała podobną prowizję od większości elementów składających się na produkcję materiałów reklamowych. W odniesieniu do reklamy realizowanej za granicą może doliczyć dalsze 5% na pokrycie kosztów planowania reklamy za granicą (równic dobrze 20% może być dzielone z agencją zagraniczną, która pomaga w przygotowaniu ogłoszeń reklamowych do mediów i udziela innych porad.

Mimo że w oczywisty sposób są to hojne prowizje oferowane przez media, hojność taka z pewnością zależy (z tego względu, że wywiera wpływ na sytuację finansową agencji) od angażowanych sum ogółem. Piętnaście procent od sumy 250 funtów, stanowiących koszt jednej czwartej strony w czasopiśmie fachowym, nie jest na tyle dużą kwotą, by mogła wystarczyć na zapłacenie komuś wynagrodzenia za pracę. W rezultacie większość agencji stosuje system kosztów plac obok systemu prowizji. Ogólnie przyjętą podstawą tego jest umowa między klientem a agencją, stanowiąca, że ogólne dochody agencji z tytułu prowizji nie powinny być mniejsze od pewnej wartości, powiedzmy 25.000 funtów, natomiast jeżeli są mniejsze, klient wyrówna je do kwoty 25.000 funtów w postaci honorarium.

Z drugiej strony, coraz większa liczba naprawdę poważnych nadawców reklamy, w szczególności placówek handlu detalicznego, żąda, żeby agencje godziły się na zmniejszone prowizje ze względu na to, że agencja ich kosztem uzyskuje duże dochody.

Z punktu widzenia agencji daje się odczuć silną presję ze strony ich klientów, by obniżać poziom prowizji i opłaty za usługi. Równocześnie niektóre media prasowe zaczęły kwestionować całą podstawę systemu prowizyjnego lub podejmować próby jednostronnego zmniejszenia stawek prowizji. Jak to bez ogródek wytknęły agencje, jeżeli zmniejszy się prowizję z 15% do 10, dochody agencji obniży się o jedną trzecią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>