Projektuj ogłoszenie reklamowe w sposób logiczny

Przeprowadzono wiele badań, by wykazać, w jaki sposób większość łudzi ma skłonność przeglądać strony ogłoszeniowe w gazetach i czasopismach. Wykazują oni skłonność do postępowania według logicznej kolejności, zaczynając od nagłówka na górze kolumny (zakładając, że tam się znajduje) i kończąc w prawym dolnym rogu strony.

Po stwierdzeniu tego faktu łatwo opracować ogłoszenia według pewnego schematu. Pod koniec lat 60. wśród londyńskich agencji krążył żart, że wszystkie ogłoszenia prasowe J. Waltera Thompsona miały nagłówek (niekiedy, co należy uznać za bardzo śmiały krok, stanowiący lustrzane odbicie), wykonaną półtonem ilustrację w kształcie kwadratu, kilka linijek tekstu i grupowe zdjęcie w prawym dolnym rogu. Bardzo logiczne, bardzo proste i bardzo „sterylne”, ale łatwe do czytania i „nabrania”, jeżeli tylko się chciało być nabranym.

Niezmiernie łatwo o postępowanie stereotypowe przy projektowaniu reklam do obowiązków realizatora należy unikanie tego bez nadmiernego uszczerbku dla sposobu, w jaki czytelnik będzie chciał zapoznać się z reklamą. W wielu reklamach w czasopismach występuje tendencja (w szczególności w magazynach kierowanych do adresatów wśród młodych dorosłych), by robić układ strony bardzo ożywionym i „pstrym”. Jest to zgodne ze stylem redagowania magazynów i z modą projektowania układu strony, ale na pewno nie ułatwia czytania. Jeżeli po przeczytaniu tych uwag weźmiesz do ręki magazyn, którego adresatem są nastolatki (np. jeden z magazynów muzyki pop lub gier telewizyjnych), to zobaczysz układ strony magazynu tak „nieprzyjazny dla czytelnika, iż wydaje się rzeczą oczywistą, że kryteria „poprawności” układu wymagają przynajmniej pewnego przewartościowania pojęć w odniesieniu do tej grupy odbiorców.

Trzeba pamiętać, że w Europie i Ameryce czyta się od lewej strony do prawej i od góry do dołu. W języku arabskim jest inaczej. natomiast w języku chińskim czy japońskim jeszcze inaczej. Nie ma powodu, by stosować chińskie układy strony dla zachodniego odbiorcy. On by się po prostu zagubił.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>