Prawo autorskie

Wszelkiego rodzaju prace „oryginalne” (włączając w to ogłoszenia reklamowe, które nie zawsze są traktowane jako w pełni „oryginalne” chronione są przez prawo własności autorskiej, obecnie zawarte w ustawie o prawie własności autorskiej wzorów i patentów z roku 1988 (Copyright Designs and Patents Act 1988). Ustawodawstwu temu odpowiadają podobne prawa w większości krajów świata. Prawo autorskie Zjednoczonego Królestwa oferuje ochronę na całym święcie na mocy wzajemnych porozumień.

W odniesieniu do większości rodzajów prac, prawo ochrony własności autorskiej trwa przez 50 lat od roku śmierci autora. Aby zreprodukować materiał chroniony prawem autorskim, należy uzyskać zezwolenie posiadacza prawa autorskiego i zapłacić należne z tego tytułu honorarium autorskie. (Czytelnikowi, który odczuwa potrzebę skopiowania tej książki, muszę przypomnieć, że ustawa ogranicza takie kopiowanie do pojedynczych kopii dla celów związanych ze studiami lub badaniami oraz ustala limit objętości, jaka może zostać skopiowana, do jednego rozdziału albo nie więcej niż 5% całości książki!)

Zakres ustawodawstwa brytyjskiego obejmuje rysunki techniczne i teksty reklam lub ilustracje. Może również odnosić się do okólników, katalogów, listów handlowych itp. Większe wątpliwości budzi kwestia, czy prawo autorskie stosuje się do sloganów lub chwytów reklamowych. Nigdy jeszcze nie udało się obronić roszczenia wyłączności do sloganu lub tytułu książki – dwóch podobnych sfer wykorzystania słów – toteż ten oczywisty brak ochrony prawnej jest zaskakujący.

W odniesieniu do większości prac prawo własności autorskiej jest nabywane przez autora takiej pracy. Jednakże kiedy jest tworzone dzieło „artystyczne, literackie lub sceniczne” przez pracownika w ramach zatrudnienia, właścicielem prawa autorskiego jest pracodawca. Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do pracy handlowej, jak zwykło się ją traktować w myśl starej ustawy o prawie autorskim z roku 1956, toteż (o ile zostanie uzgodnione coś przeciwnego) prawo własności autorskiej należy w pierwszej kolejności do autora dzieta. Zarówno umowy agencji reklamowych zawierane z ich pracownikami twórczymi jak i umowy klientów z ich agencjami muszą zatem ściśle określać, komu powinien przypaść w udziale tytut do prawa własności autorskiej. Symbol jest nie tylko istotnym elementem dobrej praktyki stosowania znaku firmowego. Jest wręcz niezbędny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>