Podrabianie

„Podrabianie” jest fałszywym przedstawieniem dóbr lub usług jako pochodzące od innego sprzedawcy poprzez, na przykład, bliskie podobieństwo lub kopiowanie znaku ochronnego towaru, nazwy marki produktu łub wzoru opakowania. Podrabiane dżinsy levisa produkowane w różnych krajach azjatyckich są klasycznym tego przykładem,

Zasada podrabiania odnosi się – nie zawsze z powodzeniem – do nieuzasadnionego zachwalania, jak to miało miejsce, kiedy, na przykład „Uncle Mac” z radia BBC usiłował zapobiec sprzedaży „Uncle Macs Puffed Wheat” (prażona albo dmuchana pszenica wujka Maca). Ustalona w tym przypadku zasada prawna zdaje się głosić, że musi istnieć wspólnota interesów lub obszar działania (tzn. „Unde Mac” musiałby mieć jakiś interes w produkcji artykułów żywnościowych lub w marketingu), aby sprawa sądowa mogła być wygrana.

Historycznie rzecz biorąc, główną dziedziną jest sfera znaków handlowych (firmowych) i nazw firm. Możliwości wystąpienia kłopotów obecnie są tu ograniczone przez mechanizmy kontrolne narzucone przez ustawę o rejestracji nazw firmowych z roku I98ó. Powinna ona gwarantować, że nie zachodzi konflikt między właściwie zarejestrowanymi przedsiębiorstwami (nazwami marek produktów).

Istnieje cała dziedzina charakterystyk produktów, która może nastręczać trudności. Klasycznymi sprawami są pozwy wnoszone w celu ograniczenia zakresu używania rodzajowych regionalnych nazw („sherry” „szampan” itd.) i nieustające wysiłki, by zachować status znaków firmowych „rodzinnych słów” (Hoover, Formica, Pyrex itp,).

Jest to dziedzina, w której właściciel znaku firmowego musi bardzo ostrożnie poruszać się, jak po ścieżce prowadzącej przez pole minowe, co może prowadzić do utraty bezcennej wartości handlowej. Niezależnie od tego. jak bardzo posiadanie symbolu przyczepionego do nazwy agencji może naruszać jej poczucie estetyki, jest on, z dość prozaicznych względów, konieczny.3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>