Planowanie reklam

Rezydującemu w agencji twórczemu geniuszowi reklamy na ogól nie przychodzą do głowy w całkowicie gotowej formie. Większość dobrych reklam, jest wynikiem procesu starannej, szczegółowej i wymagającej twórczej wyobraźni analizy, która prowadzi do sformułowania strategii reklamy dla marki. Strategia ta powinna być uprzednio uzgodniona między agencją reklamową a klientem. Jeżeli jesteś klientem, pewnie z niecierpliwością chcesz zobaczyć niektóre pomysły. Bardzo kusi (jak na to została zwrócona uwaga podczas omawiania kwestii wyboru agencji), by zdobyć te pomysły, ignorując powody, dla których pomysły mają powstać, Jest to błąd. Jeżeli strategia nie ma solidnych podstaw, istnieje ryzyko, że to, co powierzchownie wydaje się dobrym pomysłem, w rzeczywistości jest pomysłem opartym na złych wskazówkach i złej koncepcji. W związku z tym zasadniczą sprawą jest opracowanie odpowiedniej strategii reklamy, zanim się zacznie realizować pomysły.

Większość dużych agencji ma specjalny dział (dział planowania kampanii reklamowej na rzecz klienta” lub po prostu „planowania”), do którego zadań należy opracowywanie strategii reklamy. Przeważnie jest to zadanie koordynatora kampanii reklamowej na rzecz klienta. Jego praca polega na zapoznaniu się z instruktażem klienta, stawianiu właściwych pytań i przetwarzaniu instruktażu na jasno określone cele dla zespołu kreatywnego, który ma pracować nad założeniami reklamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>