Planowanie kampanii

Pośrednio wynika z tego szereg bardzo prostych, ale zasadniczych punktów. Najważniejszy (nazbyt łatwo zapomina się o nim w entuzjastycznym porywie tworzenia nowego pomysłu na reklamę) jest fakt, że po kampanii reklamowej można spodziewać się, zmian i rozwoju w czasie. Opracowany dla konkretnej sytuacji pomysł, którego nie można rozwinąć lub zmodyfikować (albo dostosować do potrzeb różnych mediów), w większości przypadków świadczy o tym, że stanowi przeszkodę, a w istocie – ślepą uliczkę. Kreatywne przesianie lub ograniczenie jest tym, co wychodzi na jaw, gdy tylko zaczynamy myśleć w kategoriach kampanii. Najważniejsze nauki mają więc charakter operacyjny:

– zanim rozpocznie się reklamę skierowaną do konsumentów, należy upewnić się, że marka produktu jest dostępna w sklepach – być może będzie potrzebna kampania reklamowa w handlu, mająca pomóc w sprzedaży produktu, a być może z rozpoczęciem kampanii skierowanej do konsumentów trzeba będzie zaczekać do czasu dostatecznej dystrybucji

– jest bardzo możliwe, że może zajść konieczność (a przynajmniej pilna potrzeba) wstępnego wprowadzenia produktu na rynek na zasadzie testu na niewielkim obszarze kraju albo też jego wprowadzenie na rynek będzie odbywało się etapami, każdorazowo obejmując nowe tereny (np. po to, aby umożliwić rozwinięcie pełnej mocy wytwórczej nowej linii produkcyjnej)

– rola reklamy będzie wykazywała tendencję do pewnych zmian po upływie określonego czasu (np. przechodząc od kształtowania świadomości istnienia marki produktu do skrystalizowania w pełnii ukształtowanego wizerunku tej marki)

– jest możliwe, że wstępny rzut reklam będzie charakteryzował się szczególnie wysoką intensywnością, po to, żeby osiągnąć wysoki stopień zasięgu wśród docelowej grupy odbiorców reklamy oraz wywrzeć silny i zauważalny wpływ na tę grupę adresatów

– jeżeli kampania zaczyna się w trybie testu lub na rynku regionalnym, pożądane jest jak najdokładniejsze powtarzanie jej wtedy, gdy wprowadza się ją na nowe obszary

– badania służące zmierzeniu efektów reklamy powinny mieć miejsce (na tyle, na ile jest to możliwe) zwłaszcza w przypadku wprowadzenia na rynek nowego produktu, aby umożliwić agencji dokonanie oceny postępu oraz ujawnienie problemów i dziedzin do ewentualnego udoskonalenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>