Plakaty

W Zjednoczonym Królestwie istnieje około 120.000 przydrożnych slupów itp. miejsc na plakaty o różnych wymiarach i różnej jakości. Od chwili rozwiązania organizacji zwanej British Posters (Plakat Brytyjski) przez Komisję do spraw Monopoli w roku 1981, branża ta przeżyła szereg fuzji i reorganizacji.

Obecnie trzy główne grupy kontrolują około 70% tego biznesu: Mills i Allen, Arthur Maiden oraz Morę 0Ferrail. Wpływy z plakatów są dość małe w stosunku do całej reklamy – 3,6% całości, ale rosną i ich wartość wynosi obecnie ponad 270 milionów funtów.

Plakaty mają trzy podstawowe formaty: 4-arkuszowe, 16-ar- kuszowe i 48-arkuszowe (format arkusza wynosi 60 cali na 40 cali21, natomiast większość pozostałych wymiarów stanowi jego wielokrotność). W niewielkiej ilości występują również tablice na plakaty o wymiarach 12 arkuszy i 32 arkuszy. Coraz więcej jest „super- słupów” czy „supertablic” na ogłoszenia.

Miejsca na naklejanie plakatów są sprzedawane na trzy podstawowe sposoby: pojedynczo, zestawami sprzedawanymi przez kontrahentów (na zasadzie zaspokajania dość prostych wymogów, jeżeli chodzi o wykaz poszczególnych części takich zestawów) w formie długofalowych kampanii TC („till countermanded”, „aż do odwołania”), z reguły prowadzonych przez nabywców reklamy wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

W roku 1976 dzierżawione na zasadzie TC miejsca na naklejanie plakatów stanowiły ponad jedną trzecią sprzedaży ogółu plakatów, jednak w ostatnich latach ich udział gwałtownie się obniżył. Pod koniec lat 70, znacznie wzrosła popularność zestawów, lecz proces ten został powstrzymany przez rozwiązanie British Posters. Dziś dwie trzecie obrotów stanowi sprzedaż pojedynczych miejsc na plakaty. W sumie jest to bardziej złożony proces, gdzie na ogól działa wiele agencji realizujących ten rodzaj reklamy poprzez wyspecjalizowanych podwykonawców (np. Portland). Specjalistyczne firmy kontrolują dwie trzecie przydrożnych slupów i tablic ogłoszeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>