Patron


Nasz patron – Św. Jan Kanty

• Jan Kanty urodził się 25 czerwca 1390r. w Kętach niedaleko Oświęcimia.

• Od 1429r. przez ponad 50 lat pracował jako profesor Akademii Krakowskiej wykładając filozofię i teologię zapisując się w historii Uczelni jako człowiek światły, obdarzony niezwykłą wiedzą.

• Większą część życia poświęcił przepisywania traktatów teologicznych i filozoficznych, pism ojców kościoła, komentarzy do Starego i Nowego Testamentu. W sumie przepisał kilkanaście tysięcy stron. W swoim skromnym życiu słynął z uczynków miłosierdzia i opieki nad ubogimi.

• Umarł 24 grudnia 1473r.

• Po beatyfikacji Jana Kantego w 1689 roku wzniesiono kościół akademicki Św. Anny, w którym spoczywają jego relikwie.

• W roku 1767 papież Klemens XIII kanonizując go napisał: „ Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu, ani obłudy: co myślał to i mówił .”