Reklama w radiu

Wobec różnorodności programów radiowych w różnych rozgłośniach ILR, trudno kupować czas antenowy na zasadzie ustalania konkretnych godzin z myślą o konkretnym audytorium (i to bynajmniej nie z powodu braku regularnie prowadzonych szczegółowych badań). Może to stwarzać lokalnemu reklamodawcy potencjalną korzyść (dzięki teoretycznej możliwości wykorzystania wiedzy na temat lokalnych warunków) i pozwala dokonywać bardziej selektywnych zakupów. Niewiele programów ILR jest nadawanych w sieci, z wyjątkiem serwisu informacyjnego dostarczonego przez Independent Radio News oraz Network Chart i Network Album Shows, z muzyką pop, w niedzielę.

Read More

Nastawienie w agencjach

Nastawienie to zachęci zespól pracowników twórczych do jak najlepszego wykonania pracy. Na ogól koordynator kierujący realizacją zleceń klientów przewodniczy odbywanym w agencji posiedzeniom i jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów każdego posiedzenia. Mogą one nazywać się „sprawozdania z wizyt” lub „sprawozdania z kontaktów” i służą na ogól wyłącznie odnotowywaniu decyzji i wyszczególnianiu działań, jakie mają być wykonane przez agencję albo przez klienta. Kiedy już agencja przygotuje konkretne propozycje dla twojej firmy (albo cokolwiek innego, o co mógłbyś ją poprosić), koordynator prowadzący sprawy klientów wprowadza klientów w ich sedno, ale też może przedstawić wszystkie propozycje osobiście, bez zapraszania innych członków zespołu w celu omówienia zagadnień związanych z ich specjalnościami,

Read More

Najważniejsza jesi muzyka

Nie wszystkie reklamy radiowo-telewizyjne mają muzykę, w większości przypadków jednak tak, nawet jeżeli muzyka stanowi tylko tlo. W pierwszych latach telewizji komercyjnej wiele reklam opracowywano w postaci rymowanek. Autorzy (tacy jak Johnny Johnson w Zjednoczonym Królestwie) zrobili na tym fortunę, zaś najlepsze były śpiewane przez male dzieci i ludzi od reklamy w całym kraju. Śpiewały je słynne glosy: któż mógłby zapomnieć Binga Crosbyego, cicho i przejmująco śpiewającego: „Were going well… you can be sure of Shell!”? („Jedzie nam się dobrze…, możesz zaufać Shellowi”).

Read More

Ogłoszenia reklamowe a twój biznes

„Opłaca się reklamować”. Ten przyjemny dla ucha, naiwny slogan zwykł był przed około 30 laty występować na slupach reklamowych z afiszami, rozsianych po całym kraju – bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. Było to rzeczą zrozumiałą samą przez się dla właścicieli afiszów, którzy umieszczali je na (nie zajętym) słupie reklamowym. Być może jest to równie oczywiste dla ciebie.

Read More

Przekaz reklamowy

Gdyby przekaz reklamowy ukazał się, pojawia się kolejny problem. Aby komunikat reklamowy odniósł skutek wcale nie jest konieczne, żeby został dobrze zapamiętany. W trakcie testów na przypominanie pojawiał się duży podświadomy strach związany z reklamą. Reklama odwołująca się do podświadomości, która została najbardziej „upubliczniona” w pracy Vancea Packarda The Hidden Persuaders („Ukryte środki perswazji”), jest reklamą, która, jak się sądzi, działa poniżej progu świadomości. Komunikat, eksponowany przez ułamek sekundy na ekranie kinowym, był rzekomo w stanie bardzo znacznie zwiększyć sprzedaż prażonej kukurydzy, nawet jeżeli nikt z widzów nie przyjmował go czy też, tym bardziej pamiętał. Eksperyment, na którego kanwie powstała ta historyjka, nie został powtórzony z dobrym skutkiem, napędził jednak wystarczająco dużego stracha ustawodawcom na całym świecie, by reklama odwołująca się do poświadomości została zakazana w większości krajów, w których reklama jest skutecznie kontrolowana. jeżeli reklama odwołująca się do podświadomości działała, badania związane z mierzeniem, na ile reklama jest przypominana, były w znacznym stopniu nieadekwatne. Badanie, jakie zostało później przeprowadzone, w rzeczywistości wykazało bardzo slaby związek między przypomnieniem sobie komunikatu reklamowego (niezależnie od tego, jak się je mierzy, z technicznego punktu widzenia jest to bardzo złożone zagadnienie) a innymi sposobami mierzenia efektywności reklamy.

Read More

Reklama

Rolą reklamy w ramach marketingu mix jest funkcja, jaką ma ona spełnić w strategii marketingu. Reklama nie jest jedynym elementem w całym marketingu mix, rola reklamy ma więc polegać na realizacji tylko części strategii marketingowej1, Może to być coś od zwiększenia znajomości marki do doskonalenia konkretnych aspektów wizerunku marki.

Read More

Kino jako dobre medium

Kino jest dobrym medium do docierania do młodej, względnie zamożnej widowni, która chce się bawić. Przeważnie ci, którzy lokują się poza dominującą grupą wieku 15-24 lat, podzielają większość z tych postaw. Wyjątkiem może być wybrana grupa osób, mężczyźni w średnim wieku w „brudnych nieprzemakalnych płaszczach”, którzy stanowią większość spośród raczej niewielkiej widownitakich filmów zaliczanych do kategorii oznaczonych X (tylko dla dorosłych – przyp. tłum.), jak Duński dentysta przy robocie (Danish Dentist on the ]obj.

Read More

Reklama a prawo

Jak każdy inny aspekt żyda gospodarczego, reklama jest kontrolowana, ograniczana i – tam, gdzie jest to właściwe – karana przez prawo. Prawo jest skomplikowaną i zmienną dyscypliną, która często jest otwrarta na interpretację, zarówno przez posiadającego dużą wiedzę radcę prawnego, jak i przez sądy.

Read More

Radio

W Zjednoczonym Królestwie aż do roku 1973 jedynym dostępnym radiem komercyjnym było Radio Luxembourg – w bardzo dużej mierze medium odwołujące się do konkretnej mniejszości, nadające programy jedynie w porze wieczorowej w skali całego kraju. W ciągu ostatnich 15 lat sieć Niezależnego Radia Lokalnego, 1LR (Independent Local Radio), została rozbudowana do jej obecnego poziomu i obejmuje około 80 stacji lokalnych, które swym zasięgiem ogarniają 90% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Read More

Marketing

Za pośrednictwem elementów marketingu-mix przedsiębiorstwo planuje dla siebie zdobycie pozycji konkurencyjnej i utrzymanie jej. Przeważnie najbardziej efektywnym sposobem ochrony tej pozycji jest umiejętne nadawanie znaku towarowego – marki swym produktom. Rozróżnienie między produktem a znakiem towarowym jest istotne, ponieważ wyjaśnia to wicie z tego, co usiłuje czynić marketing, i wiele z dziedziny wykorzystania ogłoszeń reklamowych.

Read More

Inne zewnętrzne nośniki reklamy

Obok „ortodoksyjnych” plakatów najważniejszym nośnikiem reklamy zewnętrznej jest reklama umieszczana na środkach transportu, głównie na autobusach. Powierzchnia z boków i z tyłu autobusów jest sprzedawana na zasadzie lokalnej przez dwóch kontrahentów: British Transport Advertising i London Transport Advertising (LTA zajmuje się reklamą na londyńskiej kolei podziemnej, zarówno plakatami, jak i planszami w wagonach metra).

Read More

Nie ma jednej teorii

Ta najnowsza analiza pozbawiła reklamę wszelkiej możliwości oparcia jej na jednej, spójnej teorii na temat tego, jak może działać. Będzie wywierała różny wpływ na różnych ludzi na różnych rynkach w różnych sytuacjach.

Read More

Testowanie wstępne (test a priori, pre-testing) reklam i strategii

Jednym z powodów opracowania strategii reklamy jest ocena efektywności konkretnego komunikatu reklamowego. Reklama musi stawiać sobie za cel przekazanie pewnych idei pewnym typom ludzi. Nie ma znaczenia, czy przekazuje ona całkowicie różne idee innym kategoriom ludzi. Nie jest to cecha relewantna. Kiedy więc osoba na kierowniczym stanowisku nie lubi danej reklamy albo nie potrafi jej zrozumieć (albo też nigdy nie widzi twojej reklamy), zaś twoja reklama ma za zadanie apelować – powiedzmy – do brygadzistów w fabryce lub do nastolatków, możesz potraktować tę ocenę z odpowiednim stopniem (uprzejmego) lekceważenia.

Read More

Koszty i sposób ich pokrywania

Końcowym elementem w podejmowaniu decyzji mogą być koszty. Aby je ocenić, trzeba wiedzieć, jak są opłacane agencje i co się składa na te płatności. Jak już mówiłem o tym wcześniej, początkowo agencje sprzedawały, na zasadach prowizji, powierzchnię wydawniczą dla celów reklamowych. Metoda, według której są one nadal opłacane w większości krajów na świecie, bierze swój początek właśnie z tego. W zasadzie formalna opłata agencji wychodzi od właścicieli mediów, plącących uznanej agencji standardową stawkę prowizji od powierzchni (łub czasu), którą (który) agencja kupuje od niego, by następnie sprzedać swoim klientom.

Read More

Rofa reklamy

Jak się w to wszystko wkomponowuje reklama? Z pewnością może być jednym z elementów, które składają się na charakter i reputację znaku firmowego. Na pewno może być bardzo ważną częścią docierania do odbiorcy po to, by wywołać owo pozytywne nastawienie. Ostatecznie jej rola jest bardzo prosta – zrealizować sprzedaż jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, w taki czy inny sposób, niewiele jest w niej sensu.

Read More