Ogłoszenia – to jeszcze nie „reklama”

Jest to książka o tym, jak przygotowywać ogłoszenia i korzystać z nich, Oznacza to, że nie chodzi tu głównie o ten dziwny rzeczownik abstrakcyjny reklama, który jest wygodnym „chłopcem do bicia” dła szerokiej gamy teorii społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. Kiedy będę mówił o reklamie, będę używał tego wyrazu, w miarę możności, dokładnie na oznaczenie czynności wykorzystania ogłoszeń w celu sprzedania towarów.

Powód tego jest bardzo prosty. Reklama – jako że nazbyt często używa się tego wyrazu – jest terminem uniwersalnym, obejmującym wszystko: od kartki pocztowej w oknie sprzedawcy czasopism, informującej o sprzedaży używanego wózka dziecinnego, do drogo produkowanej reklamy telewizyjnej, ukazującej się pięć razy w ciągu wieczoru w ogólnokrajowej telewizji. Powiedzenie, w związku z tym, że „reklama robi to’ lub „ reklama powoduje tamto”, jest nonsensem. Nawet kiedy ktoś mówi, jak to się dzieje w większej części tej książki, o wykorzystaniu ogłoszeń do tego, by sprzedać dobra lub usługi ogromnej liczbie klientów, nadal trudno jest czynić uogólnienia na temat tego procesu.

Jest jeszcze kolejna trudność. Ogłoszenie reklamowe niekoniecznie musi być programem komercyjnym w telewizji czy stronicą w Daily Łrpress. W pewnym sensie każdy materiał wyprodukowany przez jakieś przedsiębiorstwo jest formą ogłoszenia reklamowego, nawet jeżeli jest to tylko faktura. Duża część tego materiału prawdopodobnie nic ma być wykorzystywana jako zwykle argumenty w mediach na temat reklamy ani, oczywiście, nie ma wejść do wielu podręczników o reklamie czy marketingu. Jest natomiast sposobem, w jaki przedsiębiorstwo przedstawia siebie ogółowi i zwraca uwagę na to, co ma do sprzedania.

Książka ta zatem jest podstawową wskazówką, jak reklamować, z czym to się wiąże, co można dzięki temu osiągnąć i jak doprowadzić do realizacji zakupu.

iMimo iż jest to zasadniczo książka traktująca o tym, jak się robi to czy tamto, nie może ona udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Obmyślanie ogłoszeń jest zajęciem wymagającym twórczej wyobraźni, a zarazem ryzykownym. Nikomu jeszcze nie udało się opracować niezawodnej techniki na to, by mieć twórcze pomysły, a co dopiero – właściwe twórcze pomysły. Działalność reklamowa jest także zajęciem zmieniającym się

RODERICK WHITE i rozwijającym. Niektórzy spośród najbardziej skutecznych nadawców reklamy to ci, którzy po prostu przepisali książkę z podanymi w niej zasadami. Mogę udostępnić mniej lub bardziej obszerny zestaw narzędzi i instrukcję, jak się nim posługiwać, ale to do czytelnika należy dążenie do tego, by zdobyć w tym biegłość. Praktyka i doświadczenie są, w ostateczności, podstawą sukcesu w reklamie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>