Ogłoszenia reklamowe

Ujmując to najprościej, przedsiębiorstwo kupuje zasoby (którymi mogą być surowce, części i składniki, pracownicy umysłowi i fizyczni przedsiębiorstwa, a nawet pieniądze), przekształca je w pewną formę produktu lub usługi i sprzedaje je z zyskiem swoim klientom. Aby to osiągnąć, musi mieć kapitał obrotowy, pracowników, obiekty, potenc- jainych klientów i środki docierania do nich. W zasadzie można to odnieść do przedsiębiorstwa dowolnego rodzaju. Proces ustalania, docierania i sprzedawania potencjalnym klientom jest obecnie określany mianem marketingu, który jest czymś więcej niż tylko nazwą, do jakiej „awansowało” określenie „sprzedaży”, a za jakie jest niekiedy uważane.

Ludzie zajmujący się marketingiem, którzy z jakiegoś powodu często mają do niego nastawienie defensywne, poświęcają wiele czasu na wynalezienie lepszych definicji na to, czym się zajmują, by wyjaśnić wszystkim pozostałym, o co w tym całym interesie chodzi. Mówiąc bardzo prostymi słowami, idea marketingu polega na tym, że przedsiębiorstwo powinno, na tyle, na ile jest to możliwe, zaczynać od swych klientów i powinno kierować całe swoje wysiłki na to, by dawać klientom to, czego chcą, oczywiście, z zyskiem dla siebie. Oznacza to, na przykład, że klienci powinni mieć coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o koncepcję produktu i że powinno się możliwie maksymalnie ułatwiać odbiorcom jego zakup i użytkowanie.

Proces marketingu obejmuje zatem cały szereg działań związanych ze sprzedażą produktu: sprzedaż właściwą, decyzje w sprawie polityki ustalania cen i dystrybucji, reklamy i innych form promocji i, oczywiście, przynajmniej część opisu produktu. Wiąże się więc z badaniem rynku i uzyskaniem informacji, na których musi opierać się konieczność zrozumienia potrzeb odbiorcy. Ten zbiór działań w żargonie marketingowym jest zazwyczaj określany jako „marketing-mix”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>