Ogłoszenia reklamowe

Zanim zamieszczą ogłoszenia reklamowe, które mają na celu sprzedaż produktów bezpośrednio na podstawie ogłoszeń w formie wkładek zamieszczanych w wydawnictwie, nadawcy reklam muszą przedstawić NPA bardzo szczegółowe informacje na temat swoich firm i zdolności do zaspokojenia ewentualnego popytu wywołanego zamieszczonym ogłoszeniem. Muszą też wpłacić na fundusz gwarancyjny pewną kwotę pieniędzy, pozostającą w określonej proporcji do ich przyszłych wydatków na reklamę w mediach.

Ten samoregulujący system kontroli jest zasadnicza cechą brytyjskiego rynku reklamy, który, wyprzedza większość systemów działających w innych krajach. Agencjom reklamowym w Wielkiej Brytanii pozwoliło to zapobiec próbom ustawowego kontrolowania reklamy i wprowadzenia ustalonych przez prawo kar za różne wykroczenia. Dziedzina, która w Wielkiej Brytanii jest regulowana przez kodeks postępowania, w Stanach Zjednoczonych, a nawet w jeszcze większym stopniu w Europie kontynentalnej, na ogół jest objęta rygorystycznymi przepisami prawa, wraz z konkretnie przewidzianymi karami.

W pierwszym projekcie dyrektywy dotyczącej reklamy, Komisja Europejska próbowała wprowadzić ten rodzaj systemu na obszarze całej Wspólnoty. Późniejsze negocjacje doprowadziły do przyjęcia w roku 1984 (prawic 10 lat później) bardzo „rozwodnionej” wersji, która uznała skuteczność systemu brytyjskiego, chociaż prawnie usankcjonowane przepisy pomocnicze zostały wprowadzone na mocy przepisów w sprawie zwalczania reklamy wprowadzającej w błąd w roku 1985.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>