Oferta edukacyjna


leszno-rekrutacja-trwa-

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu ul. Grunwaldzka 17 oferuje w roku szkolnym 2016/2017 naukę w czterech klasach pierwszych, realizujących ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i kontynuacje nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Oferta edukacyjna:

– nauka w przyjaznej, kameralnej szkole

lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów

– szeroka gama zajęć pozalekcyjnych

– możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach projekltu Erasmus+ (na okres 2014-2017 szkoła podjęła współpracę ze szkołami z Węgier, Słowacji, Anglii, Turcji, Hiszpanii oraz Finlandii)

– nauka języków obcych: j. angielski oraz (do wyboru) j. niemiecki lub j. hiszpański (w klasie językowej „B” realizowany będzie program nauki j. niemieckiego z przygotowaniem do certyfikatu DSD)

– zajęcia sportowe (uczniowie klasy „A” będą mogli uczestniczyć w dodatkowych, finansowanych przez Ministerstwo Sportu zajęciach lekkoatletycznych)

– realizacja w każdej klasie wybranych przedmiotów w zakresie poszerzonym poprzez godziny do dyspozycji dyrektora

– pomoc uczniom mającym trudności w nauce

– udział w programach i warsztatach profilaktycznych organizowanych dla uczniów szkoły

– profesjonalna kadra pedagogiczna

– klasy wyposażone w sprzet multimedialny