Ofensywa i defensywa

Decyzja dotycząca prowadzenia reklamy jest decyzją złożoną, zależącą zarówno od czynników ekonomicznych, jak i od zdolności konkurencyjnej marki. Reklama może być bronią ofensywną lub defensywną. Dzięki skutecznej reklamie znak firmowy może zdobyć dla siebie nowy rynek lub znaczny udział w „starym” rynku kosztem bezpośrednich lub pośrednich konkurentów. Często można to osiągnąć poprzez bezpośrednie uderzenie w słabe miejsca podatnych na atak konkurentów.

Z drugiej strony, reklama może stanowić jeden ze sposobów, w jaki marka może utrzymać wysoki poziom sprzedaży w obliczu konkurencji. Jak wykazuje doświadczenie, dość poważne marki produktów mogą stopniowo tracić na zbycie i na udziale w rynku po prostu przez to, że nie podejmują reklamy, nawet jeżeli, z drugiej strony, zwiększają działalność promocyjną. Klasyczny przypadek jest związany z rynkiem soków pomarańczowych w Zjednoczonym Królestwie, kiedy to brak wsparcia – za pomocą reklamy – zbytu zupełnie silnych marek producenta umożliwił produktom innych marek przejęcie więcej niż połowy rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>