Ochrona danych

Upowszechnienie się komputerów i wykorzystywania osobistych danych gromadzonych w komputerach doprowadziło do uchwalenia ustawy o ochronie danych z roku 1984. O ile zakres ustawy jest bardzo szeroki, ma on istotne odniesienie do nadawców reklam, jako że praktyka marketingu opartego na wykorzystaniu baz danych bardziej się upowszechniła.

Wszelkie podmioty gospodarcze, które chcą trzymać w komputerze osobiste dane na temat swych klientów, muszą zarejestrować się w urzędzie ochrony danych. Muszą podporządkować się dość specyficznym i szczegółowym regułom, regulującym sposoby uzyskiwania danych (jakie informacje są przekazywane osobie przekazująej dane w trakcie ich zbierania i jak te dane mogą być wykorzystywane). Jeżeli użytkownik informacji chciałby przekazać taką listę innej firmie, klient musi mieć możliwość niewyrażenia zgody na takie postępowanie.

W chwili, kiedy piszę tę książkę, dziedzina marketingu bezpośredniego jest poddawana bardzo silnej presji ze strony propozycji Wspólnoty Europejskiej, która wprowadziłaby ogromne ogranicznia w tej dziedzinie gromadzenia istotnych danych na temat klientów. Wydaje mi się mało prawdopodobne, by dyrektywa w swym ostatecznym kształcie mogła być aż tak rygorystyczna, jak ten projekt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>