O reklamie i produktach

Jest to dość krótka „lista zakupów”, ale wszechstronna. Jeżeli potrafisz odpowiedzieć na wszystkie te pytania dotyczące twojego produktu, z dostatecznym stopniem pewności, powinieneś być w stanie stwierdzić, jakie są mocne i słabe strony twojej marki na rynku. Stąd już krótki, chociaż niekiedy trudny, krok do podjęcia decyzji, czy oprzeć się na jej silnych stronach czy też zniwelować jej strony słabe. Gest to część procesu ustalania celów). Jest prawdopodobne, że reklama może opierać się na mocnych stronach, ale mogą być konieczne udoskonalenia w produkcie w sensie fizycznym, ażeby wyeliminować jego siabe strony.

Może będzie konieczne zajęcie się stroną słabą. Grupa Allied-Maples (przedtem występowała pod szyldem Allied Carpets) budowała swą reputację na stosujących agresywną politykę cen sklepach z dywanami na głównych ulicach. W połowie lat 80. grupa zaczęła rozszerzać teren działalności na wielkopowierzchniowe podmiejskie sklepy detaliczne, które sprzedawały pełny zakres asortymentowy mebli, materaców i tkanin dekoracyjnych, jak również dywanów. Wywołało to trzy różne problemy: jakość sklepów była wyższa, niż tego oczekiwali ludzie przyzwyczajeni do stylu promocyjnego Allied Carpets: ludzie nie w pełni zdawali sobie sprawę z zakresu oferty – nie kojarzyli Allied z meblami i łóżkami na rynku, gdzie nadal dominującym czynnikiem są niezależni detaliści, ich oczekiwania w stosunku do standardów Allied, jeżeli chodzi o obsługę klientów, były niskie.

W charakterze części programu, mającego na celu przezwyciężenie tych problemów, Allied zamieścił serię ogłoszeń reklamowych w lokalnych gazetach, z których każde naświetlało pewien aspekt całego przedsięwzięcia. Trzy spośród tych ogłoszeń zostały przedstawione na rycinie 12.

Kampania ta nie została jeszcze zastosowana do wszystkich dużych sklepów Allied. Tam, gdzie została przeprowadzona, obroty zwiększyły się, zaś badania wykazują wyraźną poprawę w odbiorze konsumentów.

Może okazać się, że będziesz próbował zarówno podkreślić (lub utrwalić) przynajmniej niektóre ze swoich mocnych punktów, jak i ograniczyć (lub wyeliminować) przynajmniej niektóre ze słabych punktów. Być może również sposób, w jaki przekaz reklamowy (w jego ostatecznym kształcie) jest postrzegany przez ludzi, do których kierujesz swoją reklamę, będzie zależał od ich obecnego (lub wcześniejszego) doświadczenia z twoim produktem. Innymi słowy, różne grupy ludzi z tego samego komunikatu reklamowego wydobędą różne rzeczy. Gdyby oprzeć się na wynikach badania, kampania reklamowa detergentu Radion (w szczególności reklamy telewizyjne), została przez większość konsumentów sklasyfikowana jako ofensywna, natrętna, brutalna i nieprzyjemna. Jednak marka szybko zdobyła znaczący udział w niezmiernie konkurencyjnym rynku. Wśród ludzi, którzy stwierdzili, że faktycznie cierpią z powodu brzydko pachnącej bielizny (najwidoczniej wielu ludzi) reklamy te wywołały natychmiastowy i bardzo silny odzew.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>