Niepraktyczny charakter wstępnej cenzury reklamy

Niepraktyczny charakter wstępnej cenzury reklamy w jej prasowych nośnikach, gdzie ogromna ilość nowych materiałów ukazujących się codziennie czyni ją fizycznie niemożliwą, nakłada na rcklamodawców i ich agentów poważny obowiązek zapewnienia. że ich reklama jest zgodna z prawem jak i kodeksem postępowania.

Media w najlepszym razie mają ograniczoną możliwość poddania ogłoszeń reklamowych dokładnemu badaniu, zwłaszcza że często tekst jest dostarczany w ostatniej dopuszczalnej chwili (albo jeszcze później). Jedyną dziedziną, w której zwłaszcza gazety systematycznie realizują formę wstępnego badania, jest reklama bezpośredniej reakcji i sprzedaży wysyłkowej.

W tej dziedzinie Stowarzyszenie Właścicieli Gazet (Newspaper Proprietors Association, NP A) wprowadziło system sprawdzania nadawców reklam, ponadto fundusz gwarancyjny, do którego się dokładają wszyscy reklamodawcy, a także politykę sprawdzania wszystkich testów reklamy bezpośredniej reakcji, zanim zostaną zamieszczone. Jest to odpowiedź na zaniepokojenie społeczeństwa zarówno liczbą oszukańczych ogłoszeń sprzedaży wysyłkowej, jak też zwykłą nieefektywnością wielu mniejszych nadawców reklamy sprzedaży wysyłkowej.

System ten został wprowadzony po szczegółowych konsultacjach z Urzędem do spraw Uczciwego Handlu (Office of Pair Trading). Podobny (lecz mniej rygorystyczny) system jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wydawców Periodyków (Periodical Publishers Association, PPA’) i przez Towarzystwo Prasowe (Newspaper Sodcty).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>