Nazwy marki produktu używaj wcześnie i często

Ludziom łatwiej zaakceptować produkt, jeżeli pojawia się w kontekście, w którym widzieliby siebie, a który jest stosowany przez ludzi, do których mogliby (lub chcieliby) upodobnić się. Stąd te wszystkie reklamy przedstawiające „okruchy życia” oraz „dramaty” wypucowanych zlewów w kuchni, tak ukochane przez szkolę reklamy właściwą dla Procter & Gamble. Stąd też to, co Sam Rothenstein (podówczas kierownik działu kreatywnego firmy Masius), swego

W przypadku artykułów gospodarstwa domowego ma sens umieszczanie ich w realiach gospodarstwa domowego. Sensowne jest albo uczynienie gospodarstwa domowego możliwie najbardziej wiarygodnym (przeciętnym, zwyczajnym, przyjemnym?), albo tak dziwacznym, nieprawdopodobnym, jak tylko można. Jednakże wiara, że poprzez zwykle stworzenie podobnej sytuacji, w której należy zademonstrować produkt, automatycznie zdobędzie się uznanie dla towaru czy marki jest nadmiernym uproszczeniem.

Bardziej istotne jest zademonstrowanie (efektywnie i jasno) tych zalet produktu, które chcesz przedstawić, niż utrata możliwości wyjścia z propozycją przy próbie stworzenia dla niego wiarygodnego kontekstu. Odnosi się to w szczególności do sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie implikacje związane z klasami społecznymi (dotyczące podstawowej charakterystyki gospodarstwa domowego, jego wyposażenia i zachowania się jego członków) są tak skomplikowane, że rzadko można stworzyć sytuację domową, która rzeczywiście by była do przyjęcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>