Nastawienie w agencjach

Nastawienie to zachęci zespól pracowników twórczych do jak najlepszego wykonania pracy. Na ogól koordynator kierujący realizacją zleceń klientów przewodniczy odbywanym w agencji posiedzeniom i jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów każdego posiedzenia. Mogą one nazywać się „sprawozdania z wizyt” lub „sprawozdania z kontaktów” i służą na ogól wyłącznie odnotowywaniu decyzji i wyszczególnianiu działań, jakie mają być wykonane przez agencję albo przez klienta. Kiedy już agencja przygotuje konkretne propozycje dla twojej firmy (albo cokolwiek innego, o co mógłbyś ją poprosić), koordynator prowadzący sprawy klientów wprowadza klientów w ich sedno, ale też może przedstawić wszystkie propozycje osobiście, bez zapraszania innych członków zespołu w celu omówienia zagadnień związanych z ich specjalnościami,

Niekiedy, jeżeli będziesz miał szczęście, koordynator twojej kampanii reklamowej może cię zabrać na jeden z tych obiadów, podczas których wiele się mówi o interesach, a przynajmniej może postawić drinka. Możesz również spodziewać się, że agencja przynajmniej dowie się, iż lubisz balet lub wyścigi konne. Nie masz prawa oczekiwać, że otrzymasz od niej bilety na te imprezy albo że koordynator będzie ci towarzyszył. Jest to uprzejme i jest to coś, co wielu klientów lubi. Od czasu do czasu powoduje to nawet, że zmieniają agencje. Z pewnością jednak nie jest to rozsądna podstawa do podejmowania decyzji w interesach.

Jeżeli agencja, którą wynająłeś, jest dostatecznie duża, by koordynatorem kampanii reklamowej była osoba w randze poniżej dyrektora przedsiębiorstwa, wówczas będzie ona składała sprawozdania osobie z kierownictwa nadzorującej pracę innych (lub komuś podobnemu), która pełni funkcję członka zarządu. Zadaniem tego niekiedy niewidzialnego bóstwa jest mieć baczenie na całość spraw związanych z realizacją zlecenia, udzielać rad i służyć doświadczeniem w razie powstawania problemów oraz wypić drinka (raz lub dwa razy w roku) z twoim dyrektorem zarządzającym lub prezesem. Jeżeli realizacja zlecenia przebiega dobrze, nie będziesz musiał często widywać się z osobą z kierownictwa nadzorującą pracę innych. Jeżeli ma to być poważne podejście do zagadnienia, większe doświadczenie takiej osoby może stanowić cenny wktad w twój biznes. Dyrektor do spraw realizacji zleceń (z odpowiednim stażem) na ogól ma większą wiedzę praktyczną na temat większej liczby różnych firm niż większość pracowników średniego szczebla kierowniczego (przynajmniej) w firmach będących klientami agencji.

„Twój” koordynator zajmujący się prowadzeniem kampanii reklamowej na rzecz klientów może również mieć pomocnika. Na ogół będzie to ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie jako koordynator reklamy klientów (ale równie dobrze może to być ktoś, kto w agencji pracuje od jakiegoś czasu jako kontroler postępu prac lub, na przykład, projektant strategii reklamy). Obowiązkiem pomocnika jest zastępowanie w razie konieczności koordynatora kampanii reklamowej klientów, prowadzenie posiedzeń, na których omawia się mniejszej wagi szczegóły (często działania uzupełniające poważniejsze posiedzenia), doglądanie szczegółów w agencji oraz, ogólnie rzecz biorąc, organizowanie kontaktów pracowników niższego szczebla między klientem a agencją, na tym samym poziomie, co twoi pomocnicy lub podwładni.

W „twoim” zespole zajmującym się twoim zleceniem, agencja musi starać się doprowadzić do kontaktów pracowników różnego szczebla z twoją własną organizacją. W przypadku kompanii realizujących zlecenia bardzo dużych firm, takich jak Unilever i Cadburys oraz General Foods takie postępowanie jest konieczne ze względu na hierarchiczną strukturę organizacji klienta. Zwiększa to ilość czasu spędzanego przez agencję na pracę nad danym zleceniem, podczas gdy rezultaty niekoniecznie muszą choć trochę być lepsze (może z wyjątkiem tego, że organizacja klienta będzie się czuła, w bardzo ogólnym sensie, lepiej). Z punktu widzenia agencji zazwyczaj lepiej jest utrzymywać liczebność zespołu koordynatora kampanii reklamowej na rzecz klientów na możliwie najniższym poziomie. Pełną odpowiedzialność warto powierzyć jednemu wyższej rangi kierownikowi zespołu realizującego zlecenia, który może zapewnić wysoką jakość usług na szczeblu, na którym może być najbardziej efektywna – na twoim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>