Mikołajkowo w Kantówce


Od wielu lat w naszej szkole szóstego grudnia nauczyciele wychowania fizycznego organizują gry i zabawy mikołajkowe dla pierwszych klas. Głównym celem tej imprezy jest integracja młodzieży, która rozpoczęła naukę w naszej szkole. Oprócz sprawności fizycznej zawodnicy musieli wykazać się wiadomościami matematycznymi oraz umiejętnością plastyczną. Po zdrowej rywalizacji i wspaniałym dopingu wygrała klasa I A zdobywając
I miejsce /18p./,  drugą lokatę zajęła klasa I D /16p./ oraz po 14  punktów zdobyły klasy I B i I C.  zdobywając III miejsca.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę!