Media

Media zapewniają, że rynkiem przemysłu reklamowego i jedynymi autentycznie ekonomicznymi transakcjami podejmowanymi w trakcie ponoszenia wydatków na reklamę jest zakup powierzchni wydawniczej i czasu w mediach oraz pokrycie kosztów produkcji reklam. (Kiedy ekonomiści, którzy powinni wiedzieć lepiej, mówią, że klienci płacą za reklamę, gdy kupują produkt, winni są fałszywe analizy chyba że mówią również, iż klient opłaca sprzedawców, samochody dostawcze, magazyny i urzędników realizujących zamówienia).

Ostatnio znalazło potwierdzenie w wielu badaniach (w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii) nad skutkami deregulacji reklamy dla cen ustalanych przez różne zawody. Federalna Komisja do spraw Handlu Stanów Zjednoczonych wykazała, że ceny na usługi optyków w stanach objętych deregulacją są o 30-40% niższe od cen w stanach, w których optycy nie mogą się reklamować. Podobnie w Zjed-

Sprzedaż reklamy przez właścicieli mediów umożliwia kupno gazet, czasopism, programów radiowych i telewizyjnych po znacznie niższych cenach niż by te media kosztowały, gdyby nie zawierały reklam. Mimo że transakcja reklamowa nie ma nic wspólnego z konsumentem, istnienie reklamy przynosi więc znaczną (nawet jeżeli pośrednią) korzyść dla konsumenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>