Marketing-mix

Dobrze jest spojrzeć na marketing-mix z dwu punktów widzenia. Pierwszy to prosta, praktyczna analiza, jak on się wkomponowuje w operacje przedsiębiorstwa. Pamiętając, że marketing powinien (poprzez badanie rynku) przyczyniać się do opisu produktu, łatwiej jest widzieć go jako wypełnianie czasu i przestrzeni między momen tem, gdy gotowy produkt schodzi z linii produkcyjnej, a momentem, gdy finalny odbiorca kupuje go, {W rzeczywistości, kiedy wytwarzasz skomplikowaną część mechanizmu lub gdy sprzedajesz ubezpieczenie, moment ten wykracza poza te ramy, wkracza w sferę usług posprzedażnych).

Do zadań ludzi w biznesie należy planowanie, jak najlepiej wypełnić tę lukę w kategoriach zrobienia najlepszego użytku z dostępnych zasobów, aby osiągnąć dostateczne obroty, z zyskiem, by zaspokoić popyt nabywców.

Jeżeli się przyjrzysz kosztom hipotetycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, zobaczysz obraz, który zasadniczo wygląda podobnie, jak przedstawiony w tabiicy 1.1.

W rzeczywistości pozycja 6 jest marketingiem-mix w tym prostym bilansie handlowym. Dla menedżera, który ma osiągnąć ustaloną wielkość sprzedaży i ma zaplanowany 45-procentowy zysk brutto, problem polega na tym, jak zużyć możliwie jak najmniej z tego zysku na osiągnięcie ustalonej wielkości sprzedaży, na zachowanie ciągłości i zdolności do egzystencji przedsiębiorstwa i, poza tym, na osiągnięcie zadowalającego zysku.

Drugim sposobem spojrzenia na marketing-mix jest zastanowienie się, jak zmienne marketingowe (mix) wpływają na relację między produktem a jego nabywcami. W pewnym sensie klucz do tego leży w tym, co dopiero powiedziałem. Większość przedsiębiorstw spodziewa się ciągłego sukcesu. Osiągają go głównie dzięki zadowolonym klientom, a poza tym muszą to robić ze względu na swych konkurentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>