Kryteria oceaniania agencji

To, co jest potrzebne, ma charakter procesu złożonego, który prowadzi do prezentacji. Powinieneś poświęcić każdej agencji przynajmniej po jednym dniu na to, żeby się zapoznały z twoją produkcją, biurami, magazynami itp., żeby się spotkały zarówno z kierownictwem, jak i pozostałymi członkami personelu, żeby dokładnie wypyta- ly się o twoje przedsiębiorstwo, o jego problemy i możliwości. Powinieneś je zachęcić (nie powinny potrzebować do tego zachęty, ale będzie ładnie z twojej strony, jeżeli to zrobisz), żeby się zwracały, teraz czy później, z pytaniami, do kogo tylko chcą. W charakterze części tego ćwiczenia powinienieś udzielić im specjalnego instruktażu, obejmującego, być może, tylko niewielką część działalności twojej firmy.

Instruktaż ten powinien się wiązać z opracowaniem planu reklamy w odniesieniu do konkretnej sytuacji. NIE reklamy, lecz planu reklamy. Ponieważ żadna agencja nie oprze się pokusie opracowania pomysłów dotyczących reklam, być może powinieneś szczególnie zabronić tego, i to w sposób nie ulegający wątpliwości. (Jeżeli potem wydajesz sąd na podstawie reklam, jest to bardzo nieuczciwe wobec tych, którzy postępują według twoich wskazówek, ale z pewnością to się zdarza, i to nazbyt często. Jest to sprawa taktyki, z jaką agencje muszą wykazać się swą pomysłowością). Następnie ustalasz termin prezentacji, siadasz i oglądasz rezultaty.

Postępując tak, możesz wyrazić swój sąd o agencjach umieszczonych na liście pod względem wszystkich kryteriów. Udzielając takiego instruktażu i podtrzymując kontakty, możesz ocenić, na ile propozycje agencji pokrywają się z twoimi oczekiwaniami, jakie są ich możliwości, doświadczenia i na ile entuzjastycznie podchodzą do zadania, Podczas samej prezentacji możesz zobaczyć, jak te wartości sprawdzają się w bezpośrednim kontekście z twoim własnym biznesem. Już wiesz, że agencję można ocenić jako „kreatywną” na podstawie prac zrealizowanych dla innych. Jakość dokonanej przez nią analizy twojego problemu powinna przynajmniej dla ciebie stanowić dobrą wskazówkę, że jest ona zdolna do twórczego podejścia do twoich problemów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>