Koszty

Są jeszcze inne rozwiązania. Jednym z powszechnie przyjętych jest takie, że klient piąci w całości w formie opłaty za usługi i w takim razie prowizje płacone agencji przez media są przekazywane klientowi. Wynagrodzenie opiera się zazwyczaj na liczbie osobogodzin przepracowanych nad realizacją zamówienia klienta. To z kolei może wywołać poważne spory, nawet jeżeli agencja funkcjonuje w efektywnym systemie kontroli czasu pracowników. Na ogól rejestrowanie czasu stosuje się jedynie w charakterze możliwego sprawdzenia zasadności kalkulacji na podstawie kilku czynników, aby mieć pewność, że praca całkowicie nie mija się z założeniami, natomiast pracuje się na zasadzie uzgadnianych znormalizowanych stawek wynagrodzenia miesięcznego lub kwartalnego. Wreszcie, istnieje (co stanowi pewnego rodzaju bardziej wyszukaną odmianę ostatniego sposobu) rosnąca, ale wciąż jeszcze siaba, tendencja do stosowania różnych form opłaty na podstawie efektów, przy której to formie agencja otrzymuje, na przykład, podstawowe wynagrodzenie plus dodatkowe płatności, jeżeli zostają osiągnięte konkretne, uzgodnione cele.

Systemy te mogą odnosić się albo do całości działalności podejmowanej na rzecz klienta przez agencję, albo tylko do jej części. Ta ostatnia forma jest najbardziej prawdopodobna wtedy, gdy działalność ta jest realizowana jako uzupełnienie prac wykonywanych przy dość dużym nakładzie środków finansowych na reklamę (np. kiedy agencja realizuje projekt wzoru opakowania lub organizuje dla klienta konferencje mające na celu zwiększenie jego sprzedaży).

Koszt korzystania z usług agencji w dużym stopniu zależy od skali i typu usług, jakich oczekujesz od agencji. Jeżeli zamierzasz prowadzić reklamę wyłącznie w mediach, ale chciałbyś na nią przeznaczyć bardzo niewiele pieniędzy, prawie w sposób nieunikniony staniesz wobec żądania uiszczenia należności w formie opłaty za usługi (chyba że przekonasz agencję, iż w roku następnym odniesiesz sukces finansowy, który „zrównoważy” straty w roku bieżącym). jeżeli masz zamiar zaangażować się w różne formy działalności promocyjnej, z których wszystkie musiałyby być kupowane na zasadzie opłaty za usługi, to jest możliwe, że korzystanie z usług właściwej agencji może w rzeczywistości obniżyć twoje koszty dzięki zmniejszeniu czasu, jaki poświęciłbyś na instruowanie różnych wykonawców (i wyeliminowaniu przynajmniej niektórych kosztów, jakie musiałbyś ponieść na przedstawienie i wyjaśnienie instrukcji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>