Koszty i sposób ich pokrywania

Końcowym elementem w podejmowaniu decyzji mogą być koszty. Aby je ocenić, trzeba wiedzieć, jak są opłacane agencje i co się składa na te płatności. Jak już mówiłem o tym wcześniej, początkowo agencje sprzedawały, na zasadach prowizji, powierzchnię wydawniczą dla celów reklamowych. Metoda, według której są one nadal opłacane w większości krajów na świecie, bierze swój początek właśnie z tego. W zasadzie formalna opłata agencji wychodzi od właścicieli mediów, plącących uznanej agencji standardową stawkę prowizji od powierzchni (łub czasu), którą (który) agencja kupuje od niego, by następnie sprzedać swoim klientom.

VV większości krajów w większych mediach kierujących reklamę do konsumentów prowizja ta wynosi 15% kosztów wykupienia powierzchni wydawniczej. W przypadku wielu publikacji fachowych prowizja może wynosić 10, a nawet 5%, natomiast nieliczne media mogą udzielić prowizji 20-procentowej. W praktyce, dla uproszczenia rozliczeń, większość rachunków wystawianych agencjom przez media opiewa na kwotę bez prowizji, natomiast agencje następnie obciążają klientów kosztem prowizji.

Oznacza to, że 15-procentowa prowizja od wartości brutto sprzedanej powierzchni wydawniczej przybiera wartość 17,65% kosztów netto, zaś agencja obciąża klienta rachunkiem na zasadzie „koszty netto + 17,65%”. Jeżeli koszty brutto powierzchni wydawniczej wynoszą 100 funtów, zaś środek masowego przekazu odlicza 15 funtów prowizji agencji, pozostawiając kwotę 85 funtów, agencja musi obciążyć swego klienta w następujący sposób: 85 funtów + 17,65%, aby uzyskać ogółem 100 funtów oraz dostać należne swoje 15 funtów, a 15 funtów to właśnie 17,65% od 85 funtów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>