Korzyści dla konsumenta

Niewątpliwie istnieją korzyści dodane. Reklama stanowi wkład w efektywną produkcję oraz merketing dóbr i usług. Bez niej większość dóbr lub usług reklamowanych oraz wiele dóbr i usług nie reklamowanych kosztowałoby drożej i trudniej byłoby je kupić niż obecnie.

Po stronie „winien” reklama niewątpliwie stanowi koszt w procesie produkcji. Lecz mając do czynienia z presją konkurencji na firmy w kierunku obniżania swoich kosztów, logicznie narzuca się wniosek, że najczęściej jest ona sybstytutem wyższych kosztów. Nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od innych kosztów (nakładów). Klienci nie kupują ogłoszeń, oni kupują produkty (czy też marki produktów),

Dla niektórych ludzi może również istnieć koszt w kategoriach niesmaku estetycznego czy moralnego. Ale badania naukowe stale wykazują, że nieliczni ludzie przywiązują wagę do reklam aż w takim stopniu, by analiza stosunku korzyści do kosztów mogła wiązać z tym jakąś istotną wartość. Poza tym, jak już argumentowaliśmy w innym miejscu (strony 195-196), reklama naprawdę posiada pewne, nawet jeżeli są one ukryte, korzyści w dziedzinie estetycznej.

Wnioski – Reklama ma do odegrania dość niewielką, lecz istotną rolę w gospodarce narodowej, liczoną w stosunku do produktu narodowego brutto. Oferuje widoczne korzyści dla przedsiębiorstw, jako pomoc w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i obniżeniu globalnych kosztów handlowych. Stwarza podstawę finansową, dzięki której koszty nośników reklamy dla konsumenta są utrzymywane w rozsądnych granicach. Umożliwia konsumentowi kupowanie wielu dóbr i usług po niższych cenach i z większą wygodą. Niesie ze sobą pewne koszty (w kategoriach „społecznych”), jeżeli chodzi o wartości estetyczne i moralne może być oskarżana o umacnianie monopoli. W obu przypadkach istnieją czynniki kompensujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>