Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów (account executive)

Jest to osoba w garniturze, będziesz widywał ją najczęściej, będzie obecna prawie na wszystkich spotkaniach, jakie będziesz odbywał z agencją. Do obowiązków tej osoby należy dbanie o twoje interesy w agencji i o interesy agencji w kontaktach z tobą. Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów jest odpowiedzialny za planowanie twojej kampanii reklamowej oraz za zapewnienie, że agencja wywiąże się z zadania. Aby to wykonać, musi mieć znaczne doświadczenia w branży reklamy (mógł również pracować dla firmy klienta).

Koordynator reklamy na rzecz klientów musi być osobą skuteczną i dobrze zorganizowaną oraz mieć umiejętność perspektywicznego spojrzenia i pogłębionej oceny problemów w branży. Poza tym wszystkim potrzebny jest pewien stopień dyplomacji, jako że sporo czasu poświęca się na rozwiązywanie różnych kontrowersji między klientem a agencją. Konieczna jest też umiejętność motywowania i wytwarzania entuzjastycznego podejścia do twojego produktu.

„Agencja świadcząca petny zakres usług” jest agencją, która oferuje pełną usługę reklamową, wewnątrzfirmową kierowanie sprawami związanymi z realizacją zleceń na reklamę, panowanie, współpraca z mediami, prace twórcze i produkcja oraz niektóre dodatkowe usługi w zakresie druku, wzornictwa opakowań itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>