Kontrole dobrowolne

Obok ram prawnych, w których działa reklama, w Zjednoczonym Królestwie istnieje cala struktura ograniczeń przyjmowanych dobrowolnie. Stosowane są przede wszystkim za pośrednictwem Brytyjskiego Kodeksu Praktyki Reklamowej (BCAP, British Code of Advertising Practice) i odnośnych kodeksów specjalistycznych.

Coraz bardziej zwiększa się liczba kodeksów postępowania związanych z BCAP. W skład Brytyjskiego Kodeksu Praktyki Promocji Sprzedaży weszły, na przykład, kodeksy obejmujące sprzedaż wysyłkową (zarówno na podstawie katalogów, jak i pojedynczych ofert wysyłanych do potencjalnych klientów), czy też, w sensie bardziej ogólnym, marketing bezpośredni. Ponadto Stowarzyszenie Reklamy sponsorowało opracowanie kodeksu dotyczącego gromadzenia i wykorzystania danych, opartego na ustawie o ochronie danych.

Reklama w praktyce jest kontrolowana na różne sposoby, w zależności od mediów i – w ograniczonym zakresie – branży produktów. Na przykład branża leków jest ściśle określona przez prawo, jak również przez kodeksy postępowania. Najbardziej różnią się radio i telewizja, z jednej strony, i pozostałe media, z drugiej.

W myśl ustawy o radiu i telewizji Komisja Telewizji Niezależnej (Independent Television Commission, ITC) ma obowiązek zapewnienia, że wszystkie emitowane reklamy są zgodne z kodeksem postępowania ITC. W odniesieniu do telewizji obowiązek ten jest wypełniany przez ITC za pośrednictwem systemu cenzury wstępnej wszystkich reklamówek. ITVA sprawdza wszystkie teksty i wszystkie reklamy, zanim ukażą się na ekranie oraz narzuca własną rygorystyczną interpretację kodeksu dotyczącego nadawców reklam telewizyjnych. Zwłaszcza ITVA ma w zwyczaju żądać dowodu na wiarygodność stwierdzeń dotyczących konkretnych produktów. W przypadku radia A1RC (Stowarzyszenie Niezależnych Spółek Radiowych, Association of Independent Radio Companies) ma w swojej gestii podobny system.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>