Klasy


Klasa Profil Wychowawca Współwychowawca
I a ogólny G. Klatka A. Pękalska
I b ogólny B. Trzyna M. Rykowska
I c ogólny M. Wolański M. Sugier
I d ogólny E. Tulej E. Piechowska
II a ogólny E. Niegowska-Śliwiak T. Kuźmiek
II b językowy z DSD K. Olszańska A. Szurdak
II c ogólny A. Bartnicka W. Steblińska
II d ogólny K. Iwaszkiewicz P. Dobosiewicz
III a matematyczno-biologiczny J. Wojtowicz P. Szelążek
III b językowo-matematyczny B. Gradowska-Stępień M. Sidor
III c humanistyczny z elementami dziennikarstwa M. Biernat-Łuszczki D. Kostelecka
III d matematyczno-informatyczny E. Drozd Z. Czyżyk