Kino

W Zjednoczonym Królestwie istnieje około 1700 kin (określane jako stanowiące odrębne ekrany), przyjmujących reklamy. Ich liczba spadla z prawie 3000 pod koniec lat 50. Spadek ten osiągnął najniższy punkt około roku 1970, po czym od połowy lat 80. nastąpił ponowny (gwałtowny) wzrost ich liczby. Przemyśl filmowy w ostatnich kilku latach wykazuje dość dużą aktywność w restrukturyzacji swego „zakładu”. Wiele dużych kin zostało przekształconych w obiekty dwu- lub trzyekranowe, które mogą oferować wybór filmów w tym samym miejscu, w tym samym czasie.

Kina zostały zdominowane przez największe sieci, stanowiące własność koncernów Rank (Odeon) i Cannon, ale w ostatnich latach powstał szereg mniejszych sieci, z różnymi zresztą rezultatami.

Kino jako miejsce regularnie odbywającej się masowej rozrywki zostało po ostatniej wojnie zniszczone przez telewizję. Dzisiejsza sytuacja kina daleka jest od bezpiecznej, chociaż od roku 1985 jesteśmy świadkami pewnej poprawy (po katastrofalnym upadku między rokiem 1978 a 1984). Przy 90 milionach widzów w roku 1990 kino funkcjonuje zaledwie w jednej piątej tego poziomu, jaki osiągnęło w roku I960. Pod tym względem jego poziom w roku 1990 był niższy o 35% od poziomu z roku 1978.

Prawdopodobieństwo pójścia do kina osoby w wieku 15-24 lat jest sześć razy wyższe niż w przypadku osoby w wieku 35-44 lat. Dzieci w wieku 7-14 również częściej chodzą do kina niż starsi dorośli (chociaż nie mają prawa wstępu na filmy dozwolone od 15 lub 18 lat, a na popularnym filmie zakwalifikowanym do kategorii PG mogą stanowić 25-30% widowni). Widzowie w bardzo dużym stopniu mają charakter taksonomicznych grup ABCl, lecz ostatnie trendy w popularnych filmach (o tematyce wojennej i pełnych przemocy typu Rambo) spowodowały, że segment żeński został usunięty z tych grup widzów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>