Kino krewnym telewizji

Chociaż kino stało się bardzo ubogim krewnym telewizji, jeżeli chodzi o wydatki na reklamę (zaledwie 0,5 procent wydatków na reklamę w Zjednoczonym Królestwie), w sensie twórczym jest to fascynujące medium. Wykonuje się tu o wiele bardziej innowacyjną i wyższej jakości pracę (w stosunku do wielkości ponoszonych kosztów) niż w telewizji. Dzieje się tak z trzech powodów. .

Przede wszystkim widownia kinowa jest (co do tego nie może być wątpliwości) żywsza i bardziej podatna na odbiór koncepcji wizualnych niż telewidzowie. Jest ona nie tylko młodsza, a zatem bardziej chłonna, jeżeli chodzi o zmieniające się trendy w filmie. Jest to widownia znacznie zainteresowana tym, co przedstawia się na ekranie przed nią – jest to naprawdę jedyny powód bycia w kinie.

Po drugie, ze względu na ten kluczowy czynnik dotyczący widowni kinowej, iż spodziewa się ona rozrywki, reklamy kinowe muszą – w o wiele większym stopniu niż reklamy telewizyjne – być opracowywane tak, by stanowiły rozrywkę. Nie muszą być tak zabawne, by wywoływały salwy śmiechu, ale muszą, jak na przykład reklamy napojów Southern Comfort, być atrakcyjne wizualnie.

Fakt, że napoje alkoholowe i papierosy można reklamować w kinie, stwarza właśnie takim wielkim reklamodawcom jak Southern Comfort jedyną możliwość wykorzystania filmu do reklamy. Oni nie tylko korzystają z tej okazji entuzjastycznie, ale też robią, co tylko mogą, by wyciągnąć z niej jak najwięcej. Postępując tak, ustalają wysokie normy dla innych.

Łatwo zatem być pobłażliwym w stosunku do samego siebie w przypadku reklamy kinowej. Podstawowym sprawdzianem ma pozostać pytanie, czy dany przekaz reklamowy wchodzi w skład strategii. Trudno jednak posługiwać się reklamami telewizyjnymi w kinie w takiej formie, w jakiej występują. Przeważnie nie dają się dobrze przenosić na większy ekran, chyba że zostały wykonane d!a młodszej widowni.

Obok zadań branżowych w ograniczonym zakresie zbierane są dane na temat frekwencji w kinach – zarówno w Target Croup indeks („Wskaźnik Grup Docelowych”), jak i w National Readership Survey. Wykorzystanie kina jako nośnika reklamy może więc być przeanalizowane z kilku punktów widzenia i zestawione z innymi mediami. Dane te wykazują, że kino umożliwia z czasem zgromadzenie bardzo dużej widowni wśród młodych ludzi, ale by to osiągnąć, potrzeba znacznej ilości czasu.

Reklama w kinach jest sprzedawana głównie przez dwie najważniejsze grupy: Rank (kina sieci Odeon i pokrewne) oraz Pearl i Dean (sieć firmy Cannon) i wiele innych grup. Reklamy kinowe są sprzedawane w oparciu o stawkę przekazu 15-sekundowego, która zwiększa się proporcjonalnie w przypadku dłuższych komunikatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>