Kino jako dobre medium

Kino jest dobrym medium do docierania do młodej, względnie zamożnej widowni, która chce się bawić. Przeważnie ci, którzy lokują się poza dominującą grupą wieku 15-24 lat, podzielają większość z tych postaw. Wyjątkiem może być wybrana grupa osób, mężczyźni w średnim wieku w „brudnych nieprzemakalnych płaszczach”, którzy stanowią większość spośród raczej niewielkiej widownitakich filmów zaliczanych do kategorii oznaczonych X (tylko dla dorosłych – przyp. tłum.), jak Duński dentysta przy robocie (Danish Dentist on the ]obj.

Jako nośnik reklamy, kino jest prawie nieskończenie elastyczne. Reklamę można kupować w poszczególnych kinach, na poszczególne tygodnie. Można ją kupować (wiążą się z tym niewielkie trudności), pod konkretne filmy można ją kupować w jednostkach od 15 do 60 sekund i dłuższych. Można więc posłużyć się nim do reklamowania pojedynczej restauracji „szybkiego” żywienia w Romfordzie11 lub pewnej marki ginu w całym kraju.

Package), odpowiednika telewizyjnego zestawu GH1, po 33 funty na 1000 widzów w Londynie lub 24,20 funtów na 1000 widzów w pozostałych miejscowościach. Ogólną zasadą jest, że kampanie ogólnokrajowe są kupowane w połowie z ogólnej liczby kin. Jeżeli kupuje się więcej, płaci się raczej dużo za coś, co w dużej mierze jest dublowaniem. Rzadko bywa, że kampania trwa przez dwa tygodnie z rzędu. Większość kin wyświetla ważne filmy przynajmniej przez dwa tygodnie, natomiast zmniejsza się frekwencja, a zatem lepiej być ze swoją reklamą w pierwszym tygodniu wyświetlania filmu.

W Zjednoczonym Królestwie 30-sekundowa reklama wyświetlana w połowie kin przez tydzień kosztowała w roku 1992 około 48.500 funtów (bez kosztów produkcji filmu oraz kosztów przygotowania ponad 800 wymaganych kopii, z których każda kosztuje mniej więcej 35 funtów). O ile wymienia się reklamę 30-sekundową jako wygodną do porównywania z telewizyjną, o tyle poważni krajowi rekiamodawcy preferują wykorzystywanie filmów 60-sekundowych. Koszty reklamy óO-sekundowej wynoszą dwa razy więcej niż 30-se- kundowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>