Kierownictwo (Management)

Agencje na ogół mają wieloosobowe zarządy (ang. boards of directors). Dzieje się tak, ponieważ klienci chcą mieć poczucie, że są dostatecznie ważni, „by dyrektor realizował ich zlecenie”. Logika tego oznacza, że w większości przypadków dyrektorzy wykazują tendencję do bycia raczej koordynatorami prowadzącymi kampanię reklamową na rzecz klientów (ang. account executives), czyli ludźmi, do których podstawowych obowiązków należy utrzymywanie kontaktów z klientem, niż kierownikami działów.

Tym niemniej we wszystkich agencjach (z wyjątkiem najmniejszych) istnieje stanowisko dyrektora do spraw podstawowych funkcji, działalności merytorycznej, kreatywnej, do spraw mediów i spraw finansowych. Są też stanowiska koordynatorów prowadzących kampanię reklamową klientów, W agencjach największych może istnieć niewielki zespól do spraw kierowania, utworzony spośród 20 lub więcej dyrektorów. Zespól ten kieruje agencją w ortodoksyjnym znaczeniu kierowania (zarządzania).

Obok tych „dyrektorów”, którzy faktycznie są dyrektorami przedsiębiorstwa, agencja ma słabość do mnożenia innych mniej lub bardziej górnolotnych tytułów: wicedyrektorów, pierwszych zastępców dyrektorów (nawet!), dyrektorów do spraw merytorycznych, dyrektorów do spraw artystycznych, mistrzów, szefów, kierowników zespołów itd.

W biznesie, który w rzeczywistości ma raczej niewiele poziomów biurokracji czy widocznych form promocji, cala ta tytułomania jest użytecznym sposobem podkreślenia przynajmniej pewnej formy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>