Jak wybrać agencje?

Możesz zacząć eliminować agencje na podstawie pierwszego kryterium – wielkości. Oczywiście, trudność polega na tym, by wiedzieć, jakiej wielkości jest dana agencja i czyje zamówienia realizuje. Ale tak naprawdę nie jest to trudne zadanie, o ile nie szukasz bardzo małych agencji. Co roku Campaign publikuje listę 300 czołowych agencji reklamowych. W roku 1992 na ostatnich miejscach lokowała agencje, których przychody wynosiły tylko około 0,5 min funtów. Możesz się tym posłużyć w charakterze wstępnej selekcji pod względem wielkości. Aby sprawdzić agencje z punktu widzenia kilku aspektów, możesz zwrócić się do IPA z prośbą o listę odpowiednich agencji w ramach danego rzędu wielkości. Możesz następnie przejrzeć wszystkie agencje w „Niebieskiej księdze” iAdvertisers Annual), publikowanej co roku w czerwcu, albo w BRAD {British Rate and Data) Agency and Client List, która to publikacja ukazuje się kwartalnie. Z tych publikacji możesz się dowiedzieć, jakiego rodzaju zamówienia realizuje każda agencja, i czy są to rzeczywiście tego rodzaju firmy, z którymi chciałbyś pracować. Zakładając, że znasz któregoś z klientów agencji reklamowych, będziesz miał opinię o jakości pracy agencji przynajmniej dla tego klienta. Poza tym możesz wyeliminować agencje swoich konkurentów.

Nie można jednak wykluczyć, że nadal będziesz miał długą listę możliwości, które są tylko możliwościami, ponieważ albo wiesz co nieco o nich, albo dlatego, że nie wiesz o nich nic. Jeżeli chodzi o tę drugą ewentualność, podpowiem, że najszybszym sposobem wyeliminowania kilku dalszych jest zadzwonienie (lub napisanie) do dyrektorów zarządzających dwóch klientów – najlepiej do jednej dużej firmy i jednej malej – z prośbą o krótki komentarz na temat danej agencji. Mógłbyś się wiele dowiedzieć.

Możesz zacząć w inny sposób – myśląc wyłącznie o agencjach, które znasz ty lub twoi koledzy albo o których słyszeliście, i sporządzając wstępną listę. Ma to przynajmniej tę zaletę, że opiera się na własnym doświadczeniu lub rekomendacji. Ale może to oznaczać, że nie trafiasz na kogoś dobrego po prostu dlatego, że nic o nim nie wiesz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>