Jak media wpływają na młodzież

Bardzo ogromny wpływ na młodzież w dzisiejszych czasach mają media społecznościowe. Jak one wplywaja tak naprawdę, jest kwestią zastanawiającą od bardzo dawna przez rodziców, nauczycieli, naukowców czy różnych teologów. Wpływ środków przekazu obejmuje kontakt z nimi , godziny spędzane codziennie na korzystaniu z nich, niestosowną treść taką jak przemoc, narkotyki i inne używki, pornografia , itp, reklamy oraz subtelne narzucanie wartości kulturowych, tak że suma kontaktów z mediami jest z pewnością większa niż kontakt z jednym rodzajem mediów. W przeciętnym polskim domu telewizor jest codziennie włączony, choć niekoniecznie oglądany przez około siedem godzin. Ponieważ stopniowo coraz więcej ludzi będzie miało dostęp do telewizji satelitarnej i kablowej, prawdopodobnie średnia ta wzrośnie. Sam nasuwa się wniosek, że dla większości dzieci oglądanie telewizji zastąpiło zabawy, naukę, czytanie i tym podobne formy spędzania czasu, nie wspominając już o przebywaniu z innymi ludźmi. Dorastając, dzieci słyszą więcej słów z telewizji niż od rodziców i nauczycieli. Telewizja ma zatem olbrzymi wpływ na zasadniczy światopogląd młodzieży, a także jej stosunek do seksu, pożywienia, alkoholu i sposobów radzenia sobie z problemami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>