Inne zewnętrzne nośniki reklamy

Obok „ortodoksyjnych” plakatów najważniejszym nośnikiem reklamy zewnętrznej jest reklama umieszczana na środkach transportu, głównie na autobusach. Powierzchnia z boków i z tyłu autobusów jest sprzedawana na zasadzie lokalnej przez dwóch kontrahentów: British Transport Advertising i London Transport Advertising (LTA zajmuje się reklamą na londyńskiej kolei podziemnej, zarówno plakatami, jak i planszami w wagonach metra).

Powierzchnia boków piętrowych autobusów kosztuje około 55-85 funtów na miesiąc, zaś kampania reklamowa prowadzona w Londynie może w to angażować jakieś 500 autobusów. Można wykupić jedną lub dwie linie, jeżeli są powody do selektywnego doboru.

W londyńskiej kolei podziemnej miejsce na plakaty sprzedaje się na sztuki, zaś ich koszt waha się od około 5 funtów miesięcznie za plansze w wagonach metra do 25 funtów za plansze przy schodach ruchomych. Oferty są bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o wybór stacji lub trasy. Typowym przykładem skoncentrowanego kupna jest monopol firmy Bardaycard na plansze przy schodach ruchomych między London Transport i halą dworcową głównej linii British Railways przy Waterloo. W ostatnich latach bardzo wzrosło znaczenie lotniska jako miejsca reklam.

Poza tymi „ortodoksyjnymi” miejscami na transporcie można dziś kupować miejsce na plansze na drzwiach taksówek oraz plansze wewnątrz nich {w większych miastach Wielkiej Brytanii), jak również miejsca na ogłoszenia reklamowe na furgonetkach i ciężarówkach. O ile niektóre z wymienionych środków transportu oferują możliwości pod kątem precyzyjnie określonych lokalnych grup odbiorców, o tyle inne są – najłagodniej mówiąc – czysto teoretyczne.

Boiska piłkarskie i inne obiekty sportowe oferują ciekawe możliwości trafiania plakatów reklamowych (na ogól chodzi po prostu o nazwę) do telewizji. Należy jednak powątpiewać, czy są to pewne nośniki reklamy z punktu widzenia określonego zasięgu jej oddziaływania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>