Historia


Z kart historii

• Budynek z przeznaczeniem na cele oświatowe powstał w latach 1891/92.

• W latach 1893-1914 gmach naszej szkoły mieścił czteroklasową szkołę męską jako jedną z dwóch na terenie miasta Przemyśla.

• W latach 1905/1906 stworzono tu klasy filialne I Gimnazjum, a od roku szkolnego 1906/1907 zaczęło funkcjonować autonomiczne gimnazjum z polskim językiem nauczania.

• W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej mieściło się Gimnazjum oraz czteroklasowa szkoła pospolita męska im. św. Jana Kantego.

• W latach 1918-1939 w budynku „Kantówki” działała siedmioletnia Szkoła Powszednia.

• W pierwszym roczniku powojennym uczęszczało do niej 517 uczniów, wykładało 11 nauczycieli. Była to wówczas najliczniejsza przemyska podstawówka.

• W 1947 roku Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego nadano numer 4.

• W latach powojennych w wyniku kolejnych reorganizacji czasowo w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej mieściły się Szkoła Zawodowa, a następnie Szkoła Podstawowa nr 10.

• Od 1991 w „Kantówce” zaczął tworzyć się Zespół Szkół Ekologicznych, w skład którego weszły III Liceum Ogólnokształcące i Policealne Studium Ochrony Środowiska.

• Zaś od 1999 roku po reformie szkolnictwa powstało obecne Gimnazjum nr 5.

• Dnia 20.10.2004 roku przywrócono szkole imię patrona – Świętego Jana Kantego.