Godziny zajęć


Dzień Godzina Rodzaj zajęć Prowadzący
Poniedziałek 15.30 - 17.00 zajęcia z uczniem zdolnym Ewa Tulej
Wtorek 16.10 - 17.40 zajęcia z uczniem zdolnym Maria Sugier
Środa 14.30 - 16.00

16.30 - 18.00

zajęcia z uczniem zdolnym

UKS "Tempo 5"

Piotr Dobosiewicz

Maria Sugier

Czwartek 16.30 - 18.00 UKS "Tempo 5" Maria Sugier
Piątek 16.30 - 18.00 UKS "Tempo 5" Maria Sugier
Sobota 12.30 - 15.00 zajęcia z uczniem zdolnym Elżbieta Niegowska-Śliwiak