Generalny opis rynku

Rynek reklamy prasowej w Polsce istnieje zaledwie od kilku lat. jego rozwój zaczął się z ogromnym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, należy jednak ocenić, że rozwój ten jest bardzo intensywny. Mówiąc o reklamie prasowej bierzemy pod uwagę głównie ogłoszenia tzw. wymiarowe, zajmujące ściśle określoną powierzchnię w danym czasopiśmie czy gazecie.

Nawiązując do początków istnienia niektórych gazet, ich działalność reklamowa w postaci płatnego użyczania powierzchni dotyczyła przede wszystkim drobnych ogłoszeń, składających się z kilku czy kilkunastu słów. Ogłoszenia te dawały najczęściej osoby fizyczne, potem dołączyły różnego rodzaju firmy usługowe i handlowe.

Rozmawiając o reklamie prasowej dzisiaj przytacza się ogłoszenia największych – kilkudziesięciu konkurujących ze sobą firm, których reklamy w różnych tytułach pojawiają się najczęściej i pochłaniają nieosiągalne dla innych budżety reklamowe.

Rynek prasowy jest cały czas otwarty dla wszelkich nowości. Ciągle pojawiają się nowe tytuły i znajdują zainteresowanie czytelników. Obecnie ukazuje się ponad dwa tysiące tytułów prasowych o różnym cyklu wydawniczym, poczytności, nakładzie, zasięgu czy zakresie specjalizacji. Polski rynek prasowy nie ma tak dokładnego podziału ze względu na treść, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Większość tytułów łączy w sobie różne wątki tematyczne. Dopiero nowe czasopisma wprowadzane na rynek zajmują miejsca w konkretnych segmentach tematycznych. Dominują wśród nich periodyki typowo kobiece, jak np. „Pani Domu”, czy „NAJ”, które zaistniały w 1994 roku, zajmując od razu mocną pozycję z uwagi na duże nakłady oraz stosunkowo niską cenę.

Przedstawiony poniżej podział będzie próbą opisu sytuacji tytu- lów prasowych wśród ukazujących się w Polsce oraz lego, jak sprzedawana jest powierzchnia reklamowa gazet oraz czasopism.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>