Gazety codzienne

Podział według pory ukazywania się gazet w sprzedaży (gazety poranne i popołudniowe) jest w Polsce jeszcze raczej umowny. Tytuły tzw „popołudniewek” dostarczane są do kolportażu razem z tytułami porannymi i pojawiają się w sprzedaży rano. ad. 1. Gazety o zasięgu ogólnopolskim

Podstawowy podział opiera się na zasięgu danego tytułu. W Polsce jest ponad 15 dzienników o zasięgu ogólnopolskim. Dziesięć najbardziej popularnych to:

„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Express Wieczorny”, „Super Express”, „Kurier Polski”, „Sztandar Młodych”, „Trybuna”, „Przegląd Sportowy”, „Nowa Europa”, „Życie Warszawy”.

Ukazują się pięć lub sześć razy w tygodniu (w piątki lub soboty są wydania magazynowe, często o zwiększonym nakładzie). Tylko „Życie Warszawy” ma wydanie niedzielne.

Najstarszymi tytularni są: „Życie Warszawy”, „Kurier Polski”, „Sztandar Młodych”, „Express Wieczorny” oraz „Przegląd Sportowy”. ad. Z. Gazety regionalne

W Polsce ukazuje się ok. 70 tytułów gazet o zasięgu regionalnym, od lokalnych gazet poszczególnych dzielnic większych miast aż do dzienników o zasięgu kilku województw. Ostatnio pojawiły się również gazety bezpłatne, utrzymujące się ze sprzedaży powierzchni reklamowej.

Część z tych gazet ma już swoją tradycję, niektóre przekształciły się z tytułów istniejących jeszcze kilka lat temu, pozostałe powstawały w ostatnich latach. Zasadniczo nie różnią się od gazet o zasięgu ogólnopolskim. Mają podobne strony tematyczne, jak np. aktualności, świat, gospodarka, sport, kultura, jedynie bardziej szczegółowo traktują o sprawach regionu czy miasta. Niektóre zdążyły gruntownie umocnić swoją pozycję i jeśli chodzi o liczbę czytelników, wymieniane są na równi z prasą ogólnopolską (np. „Dziennik Zachodni”, „Dziennik Polski”). Dotyczy to również ich nakładów.

Biorąc pod uwagę największe regiony Polski, na tym samym terenie konkurują ze sobą 2-3 tytuły gazet, zabiegając zarówno o jak największą liczbę czytelników, jak i reklamodawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>