Formy dostarczania materiałów do druku

Forma materiałów przeznaczonych do druku ogłoszeń jest określana przez same wydawnictwa i zależy przede wszystkim od typu druku oraz stopnia wyposażenia redakcji w sprzęt komputerowy i zasobów ludzkich. Większość tytułów oferuje również przygotowanie tych materiałów we własnym zakresie, według wskazówek klienta. Nie zawsze wiąże się to z dodatkową opłatą. Najchętniej jednak biura ogłoszeń przyjmują gotowe materiały, które zależnie od konkretnej gazety mogą być następujące:

– ogłoszenie przygotowane w formie zbioru komputerowego (w programach graficznych stosowanych przez gazetę) na nośnikach magnetycznych takich, jak dyskietka łub tzw. SyQuest

– wydruk czarno-biały z drukarki laserowej lub z naświetlarki

– opisana makieta z dołączeniem diapozytywów zdjęć i rozrysowa- nych elementów graficznych

– klisze pozytywowe łub negatywowe do druku jednokolorowego

– filmy pozytywowe lub negatywowe wraz z próbką kolorów (cromalin, matchprint) do druku w pełnym kolorze (tzw. wyciągi barwne z czterech kolorów).

W zależności od rodzaju gazety najczęściej praktykuje się poniższe terminy dostarczania materiałów do biur ogłoszeń lub redakcji (terminy te dotyczą przede wszystkim ogłoszeń, dla których wcześniej była zamówiona konkretna powierzchnia na dany numer wydania):

– 1) w dziennikach – 3-4 dni przed datą druku

– 2) w tygodnikach czarno-białych – 7-10 dni przed edycją

– 3) w tygodnikach kolorowych – od 10 do 20 dni przed edycją

– 4) w miesięcznikach – około jednego miesiąca lub więcej

– 5) w innych periodykach terminy z reguły ustalane są indywidualnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>