Ekonometria

Ekonometria jest naukową dziedziną analizy matematycznej zjawisk ekonomicznych. W odniesieniu do reklamy może (teoretycznie) być wykorzystywana do oddzielenia wkładu reklamy na wolumen sprzedaży od efektów różnych aspektów działalności marketingowej.

Ekonometria opiera się analizie statystycznej (głównie na pewnej jej odmianie, nazywanej regresją wieloraką), która służy do określenia korelacji (i ciągu związków przyczynowych) między sprzedażą a reklamą, zmianami cen, akcjami promocyjnymi, działalnością konkurentów itd. Gdy tylko uda się tego dokonać, tak stworzony „model” rynku może być wykorzystywany do podjęcia próby oceny prawdopodobnego skutku różnych poziomów wydatków na reklamę lub różnych wzorców wydatkowania pieniędzy dla wielkości sprzedaży.

Dyskutuje się nad tym, w jakim stopniu przybliżone modele wykorzystywane przez ekonometryków mogą być zastosowane do precyzyjnego „strojenia” jednego aspektu budżetu marketingowego w oparciu o liczby, których wartość krytycy uważają za wątpliwą.

Najważniejszy wkład ekonometrii w zrozumienie przez nas reklamy polega na tym, że udało się ustalić relatywnie marginalny efekt zmian w poziomie wydatków na reklamę w zestawieniu ze zmianami cen. Na ogól zmiany cen w relacji do konkurentów, tłumaczy 70-80% zmian w udziałach marek w rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>