Eko-wycieczka


Klasa III c udała się na bardzo ciekawą wycieczkę. Uczniowie zwiedzili oczyszczalnię ścieków oraz składowisko odpadów w Przemyślu. Wycieczka miała związek z realizowanym projektem Erasmus+ „Nasze cyfrowe laboratorium przyrodnicze”.