Edukacja ogólna w zakresie reklamy – CAM

Edukacja w zakresie reklamy w Zjednoczonym Królestwie jest organizowana przez Fundację CAM (Środki komunikowania się, Reklama i Marketing), ciało powołane do życia w roku 19Ó9 przez AA, IPA i 1PR (Institute of Public Relations, Instytut Public Relations, Służby Informacyjnej – przyp. Tłum.) w celu przejęcia programów edukacyjnych i struktur kwalifikacji zawodowych tych trzech organizacji. Na początku lat 80. IPA wycofał się z CAM.

Dziś Fundacja CAM jest uznawana przez ponad 20 zrzeszeń zawodowych w dziedzinie reklamy i marketingu. CAM zarządza dwoma poziomami kwalifikacji zawodowych połączonych z egzaminami, nadawaniem świadectw i dyplomów CAM, prowadzących aż do uzyskania kwalifikacji menedżera CAM. Tytuł ten jest nadawany osobom, które zostały odpowiednio przygotowane do zawodu, a ponadto zademonstrowały swą zdolność zawodową w biznesie.

Kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji CAM są dostępne w Szkotach wyższych, kształcących dorosłych na terenie całego kraju, jak również w trybie korespondencyjnym.

Wyczerpujące informacje na temat CAM można uzyskać w: CAM Foundation Ltd, Abford House, 15 Wilton Road, Londyn SW1V 1NJ. Telefon: (0-044 71) 828-75-06.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>