Dział planowania realizacji zamówienia, marketingu, badań

Większość dużych agencji ma w strukturze funkcję określaną mianem „planowania realizacji zamówienia”. Osoba zajmująca się planowaniem stanowi tu najważniejszą część zespołu funkcjonalnego. Rolą takiego planisty jest wykorzystanie badań rynku do opracowania strategii reklamy dla produktu klienta, a następnie pomoc w ocenie efektów reklamy. Planista musi blisko współpracować z działem merytorycznym (twórczym) i z działem do spraw mediów. W niektórych agencjach funkcja ta obejmuje również planowanie wykorzystania mediów.

W innych agencjach rolę tę pełni koordynator kampanii reklamowej klientów. W takiej roli równie dobrze może występować specjalista do spraw badań, który pełni funkcję usługową, doradzając w sprawach badań rynku i interpretując ich wyniki (być może nawet wykonując część badań o mniejszym zakresie).

Obecnie tylko nieliczne agencje mają własny dział badań rynku. W Wielkiej Brytanii jedyną większą grupą agencji, która w znacznym stopniu zajmuje się pracami naukowo-badawczymi, jest WPP (właściciel, między innymi, BMRB, Research International i Millward Brown.

Działy „usługowe” stanowią swego rodzaju „wspólny worek”. Jeden lub dwa takie działy mogą rościć prawa do statusu działu „funkcj onalnego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>