Dział kreatywny

Typowy dział kreatywny agencji (który prawdopodobnie w ogóle nie istnieje) składa się zarówno z twórców pomysłów, jak i artystów. Twórcy pomysłów na ogół piszą. Artyści nie muszą umieć rysować, chociaż umiejętność ta pomaga. Muszą natomiast umieć „wizualizować”21 projekt graficzny lub film oraz muszą umieć wyjaśnić swe pomysły za pomocą słów i szkiców obrazów, aby artysta określonej specjalności (lub fotograf czy fotografik) mógł zrealizować ostateczną ilustrację. To właśnie z powodu tej zasadniczo koncepcyjnej i przewodniej roli ludzie od strony artystycznej w agencji są zazwyczaj nazywani „kierownikami artystycznymi”.

Pod koniec lat 50. i na początku lat 60. brytyjskie agencje miały dział reprodukcji i dział artystyczny oraz odrębny dział telewizyjny. W miarę jak telewizja zaczęła nabierać coraz większego znaczenia, a metody pracy agencji zaczęły się rozwijać, najczęściej spotykanymi układami, w jakich pracują merytoryczni (twórczy) pracownicy agencji, stały się „zespoły”. Zrębem zespołu jest na ogół para: sporządzający ogłoszenia reklamowe i kierownik artystyczny, którzy przeważnie pracują razem nad wszystkimi zamówieniami swoich klientów. W większych agencjach mogą oni mieć jednego lub więcej pomocników. Do zadań pomocników może należeć opracowywanie mniej ważnych szczegółów projektu graficznego lub scenariusza oraz przygotowywanie montażu i innych materiałów do produkcji po tym, jak została zaakceptowana przez klienta podstawowa koncepcja realizacji. Zespół kreatywny pracuje we wszystkich mediach, ale najczęściej o usługi agencji zwraca się producent telewizyjny, któremu potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu produkcji telewizyjnej i filmowej często dotyczy to również radia.

Obok tworzenia reklam zespół merytoryczny (twórczy) od czasu do czasu może również zajmować się czymś takim, jak wzornictwo opakowań, projektowaniem akcji promocyjnych i opracowanie materiałów reklamowych dla punktów sprzedaży. Jest to dziedzina, która wiąże się raczej z innymi umiejętnościami niż te, które są potrzebne w reklamie, toteż niektóre agencje (w tym moja własna) mają osobny dział projektowy do realizacji tego typu prac.

Dział prac twórczych (merytoryczny) na ogól jest prowadzony a Niestety, wyraz „visualizer” (ktoś, kto potrafi graficznie przedstawić coś, co powstaje W jego wyobraźni – przyp. tłum.), który doskonale pasuje do wykonywanego rodzaju pracy, często jest wykorzystywany w dziedzinie Feklamy na określenie raczej mniej ważnego członka działu artystycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>