Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dorota Kotuła

Wicedyrektor – Jadwiga Ciepiela, Edyta Drozd