DSD


ZfA-Logo_29-11-2010getattachmid45373mpid10uidbd505bd718e264c4min0nd0maxwidth128

Od września 2015 r. w naszej szkole utworzona została grupa ucząca się języka niemieckiego w ramach DSD I.

DSD I (Deutsches Sprachdiplom 1) to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w liceum i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1(DSD II).

DSD I składa się z  dwóch zasadniczych części : pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje:

–        rozumienie tekstu czytanego

–        rozumienie tekstu słuchanego

–        komunikację pisemną

Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.

Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego.

Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD 1?

  • Bezpłatną naukę w wymiarze 6 godzin tygodniowo w oparciu o najlepsze metody uczenia się języka obcego
  • Możliwość uzyskania znajomości języka niemieckiego poświadczonej międzynarodowym certyfikatem DSD 1(na poziomie A2/B1 w gimnazjum)
  • W trakcie trzyletniego cyklu nauki języka niemieckiego, uczniowie wyróżniający się mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych wakacyjnych kursach językowych w Niemczech
  • Egzamin DSD I jest całkowicie finansowany przez Republikę Federalną Niemiec – przeprowadzany bezpłatnie
  • Uczniowie otrzymują certyfikat DSD1 na poziomie B1 lub A2
  • Certyfikat jest dyplomem opisowym – zawiera opis uzyskanych wyników.

getattachmid45373mpid12uidbd505bd718e264c4min0nd0maxwidth128