Cenzury wstępne w reklamnie

Tego rodzaju cenzury wstępnej nie ma w innych mediach, przynajmniej nie w sposób formalny (z kilkoma wyjątkami). W praktyce każde medium może odmówić zamieszczenia (wyemitowania) dostarczonego mu ogłoszenia, jeżeli wydaje mu się, że stanowi ono naruszenie prawa (lub może do niego prowadzić) lub gdy ogłoszenie jest sprzeczne z odpowiednim kodeksem postępowania. Większość mediów odrzuci ogłoszenia reklamowe, jeżeli mogą one uchybiać dobremu smakowi – coś, co w sposób przybliżony jest objęte kodeksami postępowania. Jest to dziedzina, gdzie interpretacja może być nader różna. Przykładem jest Zarząd Londyńskiego Transportu Regionalnego, mający szczególny kłopot z graffiti (ZLTR wykazuje się notorycznym, niekiedy zaś przesadnym, rygorystycznym podejściem).

Siatką bezpieczeństwa dobrowolnego systemu, leżącą u podstaw innych mediów niż telewizja, jest Advertising Standards Authority (Urząd do spraw Standardów Reklamy). Jest to ciało finansowane przez przemysł reklamowy w formie dodatkowych opłat za reklamy ilustrowane, lecz jego obsadę stanowią głównie ludzie niezależni od reklamy0. Do obowiązkóww ASA należy sprawdzanie zgodności ogłoszeń reklamowych z kodeksem postępowania. ASA działa jako odbiorca skarg ogółu ludności

Rada ma niezależnego prezesa, zaś dwie trzecie spośród 12-osobowej Rady stanowią członkowie niezależni od wszelkich organizacji reklamowych. dotyczących reklam. Zapewnia, że obraźliwe lub wprowadzające w błąd ogłoszenia reklamowe zostaną wycofane. Wiedzę na temat kodeksu i przypadków jego naruszeń upowszechnia wśród agencji i nadawców reklamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>